Olen 37-vuotias avioliitossa elävä perheenisä Vantaalta. Avioliitossa olemme olleet 13 vuotta. Lapsemme ovat tällä hetkellä 5-vuotias poika ja 9-vuotias tytär. Asumme Vantaan Rekolan kaupunkiosassa omakotitalossa, jonka rakennutimme 2017. Itse olen koulutukselta Sairaanhoitaja AMK (Laurea 2013) ja Pelastaja (Pelastusopisto 2020). Lisäksi perustin yrityksen 2019(Saperic tmi).

Olen aina ollut työelämässä, jo heti kun tulin suomeen huomasin, että tykkään autaamaan ihmisiä. Olen ollut alussa vapaaehtoistyöntekija Helsingissä olevassa kehitysvammaisten asumis-, ja päivätoiminnan yhdistyksessä Lyhty ry:ssä. Sen jälkeen opiskelin hoitotyötä ja samalla tein työtä kuorma-auton kuljetajana monessa yrityksessä (Niemi oy, Hakonen oy, Veljakset Koppanen oy). 2013 valmistuin sairaanhoitajaksi ja sen jälkeen olen ollut töissä Peijaksen sairaalassa leikkausosastolla, päivystyksessä ja kotisairaalassa. Valmistun nyt Kuopion pelastusopistolla. Haen Palomiehen virkaan Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle, missä olinkin jo kesällä töissä.  

Minun elämää hallitsee yksi perusarvo ja se oikeudenmukaisuus. Jokaisella ihmisellä on oltava samalaiset mahdollisuudet saavuttaa mitä elämässä halua ja heidät kohdeltava samalla tavalla. Kuten suomen perustuslaissa kirjattukin pykälässä:

6 § Yhdenvertaisuus
Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.

Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.